Smilga

Smilga

Smilga / detail
2017 | mixed technique on canvas | 100 x 120 cm